TEL: 0963141446

hoa tam thất, nụ hoa tam thất bao tử, nụ tam thất, nụ hoa tam thất, tam thất bắc, tam thất hoang, củ tam thất bắc, củ tam thất bắc tươi, Tam thất lào cai

becathaiha,lọ hoa,bể cá treo tường,Đĩa sơn mài,Đũa ăn,chậu se,chậu quấn,bình hoa,chậu cây,mây tre đan,Đũa xương cao cấp,Đĩa tròn,Đĩa tròn sơn mài: bến sông quê,Đĩa tròn sơn mài (d12cm),bộ 3 đĩa vuông đỏ khảm trai chữ thọ,đĩa sơn mài,mây tre đan thành lộc,tranh đĩa tròn sơn mài,bộ 3 đĩa tròn sơn mài hoa cúc,chậu cây quấn mây,